Give me a minute. Det er stedene, maten, atmosfære og stemningen som danner rammen for de gode møtene. Du vet like godt som oss at intet møte gjør seg selv. Det er en egen profesjon og krever presisjon, skarpt blikk og mest av alt, kunnskap. Kunnskap om møtes målsetning, deltakere, bedriftskultur, tidsressurser og budsjett. Kunnskap om historikk og fremtidsplaner.

Gjennom annonsekonseptet, «Give me a minute» vil vi presentere et mangfold av destinasjoner og gode arenaer for møter og arrangement. Stedene gir deg en pitch, gjennom film. Ett minutt!

Alt er tilrettelagt. Planlagt ned til den minste detalj. Aktiviteter, fasiliteter og teknologi som bidrar til god funksjonalitet står klare. Estetikken. Detaljene. Fagmenneskene. De som tilrettelegger for at dine deltakere skal yte maksimalt. Når det gjelder. De som tilrettelegger for at nettopp ditt møte blir det alle husker.

Gjennom «Give me a minute» blir vi litt bedre kjent med muligheter og menneskene bak sceneteppet. Kanskje kjenner du noen allerede, eller du får ny kunnskap og inspirasjon. Hvem vet?