Historien. Møte mellom mennesker har alltid vært essensielt for vår eksistens. Vi møtes i alle former og formater, og gjennom menneskemøter skapes historier. MeetConnect er en unik arena for deg som bestiller møter, konferanser og arrangement.

Møtene, tipsene,trendene og tendensene. Forvent deg en arena for erfaringsutveksling, og informasjon om ny teknologi. Men mest av alt handler det om menneskene. Menneskene bak møtearenaene, planleggingen, teknologien, fagfolkene, kokkene, ekspertene og foredragsholderen. Slik har det alltid vært. Nå blir det viktigere enn noen gang. Garantert!

Med ny teknologi jobber vi smartere. Vi er mer effektive og de små aktørene har like gode forutsetninger på mange felt som de store. De digitale muligheter har forandret måten vi jobber på. Totalt! Det er likevel mange grunner til og møtes. Kanskje flere grunner enn noen gang. Det skal fremdeles informeres, lanseres eller viktigst av alt, utvikles relasjoner. Her kan vi skape magi!

Uansett hvilke flater vi møtes på så handler det om utveksling. Utveksling av meninger, råd, tips og idéer. Det handler om møte mellom mennesker, og det handler om de gode historiene!

MeetConnect skal gi deg historier. Vi håper vi kan være til inspirasjon, glede og nytte.

Velkommen til vår verden, MeetConnect!